Daima En İyi Ürün

Devridaim Pompası

Pompalar, tahrik motorlarından aldıkları mekanik enerjiyi pompa içerisinden geçen sıvaya da transfer etmektedir. Genel olarak pompalar, sıvıların basıncını ve toplam enerjisini de arttırmaktadır. Bu sayede bir alandan diğer alana nakil işlemleri tamamen sağlanarak aracın sağlıklı çalışmasına destek olmaktadır.

Soğutma sularının sürekli olarak daimi devrinin sağlanması özellikle otomobillerde benzin basılması yağ sevki ve radyotör sularının devredilmesi ve kalorifer tesisat sularının devri daim olmasına destek olur.

Paletli Pompalar özellikle düşük gürültü seviyeleri sebebiyle kapalı alanda çalışan hidrolik sistemlerde tercih edilen bir hidrolik pompa türüdür. Pompa dış hacimlerine göre ürettikleri debi yüksektir yani kapladıkları hacim diğer pompalara nazaran daha düşük, kompakt bir yapıdadırlar.

Tüm hidrolik pompalarda olduğu gibi paletli pompalarda pozitif deplasmanlı aktarım pompalarıdır. Pompa milinin 180 derecelik dönüşünde artan hacim yaratılarak emiş, diğer 180 derecelik dönüşünde  de azalan hacim oluşturarak sıkıştırma yaparlar pompanın yağ debisini aktarmasının önünde bir engel  yok ise basınçsız aktarım eğer direnç yaratan bir devre elemanı var ise basınçlı aktarım yaparlar. Paletli  pompalarda artan ve azalan hacimlerin yaratılması statorun, pompa miline bağlı olan rotordan kaçık  bir şekilde eksantrik olarak yerleştirilmesi ile sağlanır. Rotorun üzerine açılmış kanallarda ileri geri  serbest şekilde hareket edebilen paletler, pompa mili tahrik edildiğinde merkez kaç kuvveti etkisiyle rotordan dışarı doğru doğru savrulur ve staratora temas ederek statorun profilini takip ederler.  Yukarıdaki gibi bir kesite sahip paletli pompada pompa mili tahrik edilip sağa doğru dönmeye  başladığında önce stator ile rotor arasındaki mesafe artmaya başlar buraya alınan yağ paletler  vasıtasıyla sağa doğru taşınır daha sonra rotor ile stator arasındaki mesafe azalmaya başlar ve paletler  yağı azalan bu hacime doğru sıkıştırır.