Daima En İyi Ürün

Motor

Motor; otomobil endüstrisinde en çok gelişim gösteren endüstrilerin başında yer alır. Bundan dolayı da sürekli olarak daha güçlü ve daha güvenli motorlar üretilmektedir. Motorun teknik anlamı ise; kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren makinedir.

Bunun dışında ısı enerjisi de mekanik enerjiye çevrilmektedir. Bu sayede güç elde edilmektedir. Motorlar; türlerine ve görevlerine göre farklı şekillerde üretilmektedir. Motorlar; yakıtın yanması ile oluşan kimyasal enerjiyi, hareket enerjisine çevirir. Motorlar, araçların hareket etmesi için en önemli parçalardır. Araç parçaları en önemli parçalardan biri olan motor ise, araçların önünde ya da arkasında olabilir. Motorun çalışması için ihtiyaç duyulan sistemler ise:

  • Motor yağlama sistemleri
  • Motor yakıt sistemleri
  • Motor soğutma suyu sistemleri
  • Motor hava sistemleri
  • Motor elektrik sistemleri
  • Motor egzoz sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yakıt Türleri ve Özellikleri

Motorların çalışabilmesi için yakıta ihtiyaçları bulunmaktadır. Bundan dolayı da birçok farklı yakıt kaynağı günümüzde oldukça aktif şekilde motorların çalışması için kullanılır. Yakıt türleri ise bu noktada ikiye ayrılmaktadır. Bu yakıtlar ise; yenilenemez yakıtlar ve yenilenebilir yakıtlardır. Yenilebilir yakıtlar güneş enerjisi, gelgitler gibi doğal kaynaklardır. Yenilenemez enerji ve yakıt kaynakları ise; benzin, LPG, kömür, doğalgaz ve bunun gibi enerji kaynaklardır. Motorlar; içten ve dıştan yanmalı olarak üretilmektedir. İçten yanmalı motorlar; yakıtların yalnızca belirli bir yanma odası içerisinde yakılması ile oluşan basınç sayesinde pistonlara hareket kazanılması sistemi üzerinde çalışan motorlardır. Dıştan yanmalı olan motorlar ise otomobillerde kullanılmaz. Yalnızca sıvı yakılarak değil, öte yandan bazı motor tiplerinde de sıkıştırılarak oluşan basınç ve enerjiden de bahsetmek mümkün olmaktadır.

Motor Çeşitleri

Motorlar, 4 farklı çeşitte üretilmektedir. 4 farklı yapı tipinin ilki ise Sıra Tipi olmaktadır. Sıra Tipi motorlar; krank mili üzerinde silindirlerin belirli bir düzen içerisinde sıralandığı motor çeşitleridir. Bunun dışında Sıra Tipi olan motorlar, otomobillerde en sık kullanılan ve günümüzde en yaygın yapıya sahip olan motor çeşitleridir. Diğer motor tipleri ise düz, V tipi ve yıldız tipi olmaktadır.